Kdo jsme a co děláme

Jsme centrum volnočasových aktivit pro děti i dospělé v Brně - Bystrci.

Naše prostory a ukázky naší činnosti si můžete prohlédnout zde.

Dopoledne připravujeme pestrou nabídku výukových programů pro základní i mateřské školy převážně s přírodovědným a ekologickým zaměřením.

Odpoledne nabízíme širokou škálu kroužků a kurzů různých zaměření pro děti, mládež i dospělé.

O víkendech a prázdninách vás můžeme pozvat na různé druhy jednodenních i pobytových akcí a táborů.

Naší specialitou je chov terarijních zvířat. Chováme více než čtyři desítky druhů zvířat: bezobratlé, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky i savce. Naše prostory a ukázky naší činnosti Některá naše zvířátka si můžete prohlédnout zde. Se zvířaty se seznamují děti v rámci přírodovědných výukových programů pro školy a starají se o ně v rámci přírodovědných a chovatelských kroužků.

Další naše unikátní zaměření jsou:

  • Šerm dřevěnými zbraněmi. Jde o bezpěčnou alterantivu skutečného šermu vhodnou i pro mladší děti. Šerm učíme od 5. třídy až po vysokoškoláky.
  • Mineralogie. Najdete u nás kroužky, výpravy do na naleziště i tábory.
  • Počítačová animace. Krátké animované filmy.
  • Modelaření. Tvorba krajin a dioramat.
  • Lego. Kreativní tvoření.