Bystrouška

Aktuality

Zde je přímý link na klientské centrum, pomocí kterého se přihlašuje na naše kroužky, akce a tábory.

Kroužky

 Školní rok začínáme v týdnu od 25. září ukázkovými hodinami (ve čtvrtek a pátek 28. a 29. 9. kvůli státnímu svátku kroužky nejsou). Výjimkou jsou kroužky Mineralogie, Lego a Animák, které začínají až 3. října (lektoři jsou v zahraničí).

Do našich kroužků se již můžete přihlásit. Prosím, pospěšte si, kroužky se rychle plní. Zájemci o kytaru se musí předem domluvit v kanceláři Bystroušky, zájemci o flétnu přímo se slečnou lektorkou.

Po přihlášení vám dojde e-mail s přihláškou (vytisknout, podepsat a vzít na první schůzku) a informacemi k platbě (peníze odešlete pokud možno ještě před začátkem kroužku).

Výukové programy

 Výukové programy lze objednávat telefonicky v kanceláři Bystroušky (546 215 652). Zatím ještě máme volná místa.

Přihlašování do kroužků, na akce a tábory

Přihlašování na kroužky, pobytové akce a tábory probíhá pomocí nového webového rozhraní (zaregistrujete se, vyplníte údaje pro každé své dítě a pak už jen kliknete). Nejpozději do několika dní Vám přijde přihláška (tu je třeba vytisknout a podepsat) a údaje k platbě. Zde je podrobně popsáno jak se přihlášovat.