Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pobocky:ddmhelceletova:dekujeme:start [2020/01/14 12:50]
zuzana.cervinkova
pobocky:ddmhelceletova:dekujeme:start [2020/01/14 12:53] (aktuální)
zuzana.cervinkova
Řádek 5: Řádek 5:
 \\ \\
 {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​msmt.jpg?​350nolink |}}\\ {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​msmt.jpg?​350nolink |}}\\
-**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** finančně podporuje činnost naší ogranizace, Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova.\\+**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** finančně podporuje činnost naší ogranizace, Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova, příspěvková organizace.\\
 \\ \\
 \\ \\
 {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​logo_brno.jpg?​350nolink |}} {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​logo_brno.jpg?​350nolink |}}
-**Statutární město Brno** je poskytovatelem části finančních prostředků,​ s kterými naše organizace hospodaří. Dále finančně podporuje řadu dílčích projektů naší organizace. V roce 2019 se Statutární město Brno podílelo na finanční podpoře projektů: **Deset pobytových táborů pro rodiče a prarodiče s dětmi, Pohyb s Helceletkou 2019, Hurá jsou prázdniny, Helceletkování 2019, Akce pro seniory, Ekoakce 2019, Ekologické výukové programy pro rozšíření výuky žáků 1. st. ZŠ, obnova stávajících,​ Terénní EVVO s využitím orostředí přírodní ukázkové zahrady PřSt Kamenačky, Podpora zájmové činnosti dětí ohrožených sociální patologií**+**Statutární město Brno** je poskytovatelem části finančních prostředků,​ s kterými naše organizace hospodaří. Dále finančně podporuje řadu dílčích projektů naší organizace. V roce 2019 se Statutární město Brno podílelo na finanční podpoře projektů: **Deset pobytových táborů pro rodiče a prarodiče s dětmi, Pohyb s Helceletkou 2019, Hurá jsou prázdniny, Helceletkování 2019, Akce pro seniory, Ekoakce 2019, Ekologické výukové programy pro rozšíření výuky žáků 1. st. ZŠ, obnova stávajících,​ Terénní EVVO s využitím orostředí přírodní ukázkové zahrady PřSt Kamenačky, Podpora zájmové činnosti dětí ohrožených sociální patologií**.
  
 \\ \\
Řádek 39: Řádek 39:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +\\
 \\ \\
 \\ \\
 \\ \\
 {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​logo_bityska.png?​100nolink |}}\\ {{ :​pobocky:​ddmhelceletova:​dekujeme:​logo_bityska.png?​100nolink |}}\\
-**Obec Veverská Bítýška** finančně přispívá na činnost Domu dětí a mládeže, Brno, Helceletova,​ příspěvkové organizace.V roce 2019 podpořila finančně obec Veverská Bítýška tyto projekty: **Pracovní pomůcky pro výtvarné a keramické techniky**.+**Obec Veverská Bítýška** finančně přispívá na činnost Domu dětí a mládeže, Brno, Helceletova,​ příspěvkové organizace. V roce 2019 podpořila finančně obec Veverská Bítýška tyto projekty: **Pracovní pomůcky pro výtvarné a keramické techniky**.
 \\ \\
 \\ \\