Bloková výuka v klubu Rákosníček

Blok „Hrajeme si s Rákosníčkem“

Děti přicházejí, vítáme se, umýváme si ruce a každý si vybírá své místečko. V této době si děti mohou zvolit, jakou formu hry chtějí (plastelína, malování, puzzle, knížky, hračky apod.). Děti se snažíme vést k vlastní kreativní činnosti. Děti se nenásilnou formou učí hrát si pospolu a rozdělovat si jednotlivé role při hře (př. paní doktorka, pacient).

Blok „Cvičíme s Rákosníčkem“

Cvičíme. Děti sedí na koberečcích, kam se za nimi přijde podívat Rákosníček. Každého pozdraví, popovídá si s ním. Společně si řekneme uvítací básničky a protáhneme se. Cvičení je vždy motivované na téma, kterému se v průběhu určité doby věnujeme (viz. ŠVP.)

Blok „Tvoříme s Rákosníčkem“

Děti rozdělíme do dvou skupin. První skupina jde do keramické dílny, kde obstarává program paní učitelka (výtvarnice). Druhá polovina dětí má buď činnost v prostorách Rákosníčku, nebo na zahradě. Buď čteme pohádku, zpíváme, jsme na písku anebo děláme cokoli jiného, co společně vymyslíme.

Blok „ Rákosníček v říši pohádek“

Děti si s lektorkami prohlíží pohádkové knížky, ocitají se v loutkovém divadle jako diváci nebo jsou přímými účastníky některé z pohádek při jejím dramatickém zpracování. Také skládáme puzzle nebo procvičujeme tvary, barvy apod. za pomoci knížek s magnetkami.

Blok „Rozvíjíme dovednosti s Rákosníčkem“- pondělí, středa

Blok je zaměřen na grafomotorická cvičení, procvičování jazýčků pomocí logopedických cvičení a rozvíjení kreativity prostřednictvím rukodělných prací.

Blok „Odpoledne s Rákosníčkem“ – úterý, čtvrtek

V tomto bloku s dětmi tvoříme, hrajeme si nebo s dětmi čteme pohádky. Pokud jsou však děti unavené, můžou si u nás odpočinout.