Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pobocky:domecek:rakosnicek:provozni_rad [2019/04/26 11:21]
renata.johnova [Předání dítěte do klubu]
pobocky:domecek:rakosnicek:provozni_rad [2019/04/26 11:22] (aktuální)
renata.johnova [Provoz]
Řádek 27: Řádek 27:
   * V případě nedomluvené či nepravidelné docházky je nutné si zjistit, zda je v požadovaný den v klubu volné místo.   * V případě nedomluvené či nepravidelné docházky je nutné si zjistit, zda je v požadovaný den v klubu volné místo.
   * Pokud je dítě nemocné, musí ho zákonný zástupce odhlásit, a to do 20 hodin předchozího dne (na všechny dny, kdy bude dítě nemocné). V případě neomluvení je stanoven storno poplatek v ceně 3 hodin podle druhu permanentky. Nečekaná ranní nevolnost omluvená do 9 hodin ráno je bez storno poplatku.   * Pokud je dítě nemocné, musí ho zákonný zástupce odhlásit, a to do 20 hodin předchozího dne (na všechny dny, kdy bude dítě nemocné). V případě neomluvení je stanoven storno poplatek v ceně 3 hodin podle druhu permanentky. Nečekaná ranní nevolnost omluvená do 9 hodin ráno je bez storno poplatku.
 +  * Zákonný zástupce je povinen hlásit jakoukoli nakažlivou nemoc, kterou má jeho dítě (např. neštovice, spála apod.)
  
 ===== Platba hlídání ===== ===== Platba hlídání =====