Čemu se věnujeme tento měsíc?

Září - Vítáme Vás v Rákosníčku – začátek a seznámení

 • Děti si zvykají na nové prostředí, seznamují se s novými věcmi a zjišťují, k čemu co slouží.
 • Každý se seznámí s lektorkami, s kamarády, hračkami a prostorem – hernou, třídou, šatnou i zahradou.
 • Kamarádi – seznamujeme se s jednotlivými kamarády, s tím, co mají rádi, co rádi dělají. Všichni o sobě můžou promlouvat a říct více o své rodině.
 • Seznámíme se s celkovým chodem Rákosníčka a pravidly, která budeme všichni dodržovat.
 • Učíme se seznamovací rituál – přivítání s loutkou Rákosníčka + uvítací básničky.

Říjen – podzim

 • Děti se učí charakteristiku podzimu. Znají jeho znaky, dokáží vyjmenovat, co na podzim dělají lidé, zvířátka, příroda.
 • Učíme se charakteristické rysy podzimu a uplatňujeme je při výtvarných činnostech – vytváříme: listí, ježky, opadané stromy, pouštíme draky, sbíráme kaštany a pracujeme s nimi atd.
 • Sledujeme počasí za oknem a bavíme se o něm (déšť, slunce, mlha, sychravo,…).
 • Děti se učí tematické básničky a cvičící hry k tématu.

Listopad - rodina, kamarádi

 • Děti mluví o své rodině – znají rodiče, sourozence, prarodiče, popř. bratrance a sestřenice či jiné příbuzné.
 • Děti znají jména všech členů rodiny, znají adresu svého bydliště. Umí povídat o tom, kde bydlí, jestli mají svůj pokojíček a jaké v něm mají hračky, kdo si s nimi hraje a o činnostech, které s rodinou rádi dělají (výlety, zoo, …)
 • Děti umí projevit lásku vůči rodině, vědí, co udělá rodičům radost a co je naopak rozzlobí – dokáží sami rozpoznat své úspěchy a rodičům se pochlubit.
 • V rámci povídání o rodině se s dětmi bavíme i o lidech, které potkáváme mimo rodinu – o kamarádech. Děti vypráví, kam chodí, koho potkávají, jak se jejich kamarádi jmenují a jak si s nimi hrají.
 • Chápeme podstatu kamarádského vztahu – pomáháme si, půjčujeme si hračky, víme, že ne všichni kamarádi jsou stejně staří, že jim musíme ukazovat věci, kterým ještě nerozumí a že se o ně musíme starat.

Prosinec - Mikuláš a Vánoce

 • Koncem listopadu se s dětmi začínáme bavit o tom, co přinese následující měsíc. Nejprve bude chodit Mikuláš s čertem a andělem. Postupně se seznámíme se všemi postavami. Děti vykládají, co už vědí. Na obrázcích si ukazujeme, jak vypadají a proč nás vůbec chodí začátkem prosince navštěvovat.
 • Učíme se básničky a písničky, které děti mohou využít, až k nim trojice přijde. Hodnotíme, jestli byly děti hodné a jestli si zaslouží odměnu.
 • Děti pomáhají tvořit výzdobu v Rákosníčku.
 • Povídání o Vánocích. Děti vzpomínají na minulé roky, na to, co už od Ježíška kdy dostaly. Vypráví o rituálech.
 • Vyprávíme o vánočních tradicích – stromeček, pečení cukroví, vánoční výzdoba, dárečky, koledy, tradice (lití olova, rozkrojení jablíčka).
 • Píšeme (malujeme) dopis Ježíškovi.

Leden - zima, sníh

 • Děti se učí charakteristiku zimy jako dalšího ročního období. Znají jeho znaky, dokáží vyjmenovat, co v zimě dělají lidé, zvířátka i příroda.
 • Učíme se charakteristické rysy podzimu, sledujeme počasí za oknem a bavíme se o něm (déšť, slunce, mlha, sychravo, sníh).
 • Děti umí sami vyvodit, co se se sněhem dá dělat – sněhulák, bobování, sáňkování. Dostanou vysvětlení, proč nám sníh padá na zem a proč jej nemáme po celý rok.
 • Probíráme jiný šatník – čepice, rukavice, šály, teplá bunda i kalhoty. Proč?

Únor – zvířata

 • Děti umí poznávat základní zvířata. Naučíme se i cizokrajná a netradiční zvířátka, o každém si něco řekneme.
 • Děti umí rozlišit, o jakém zvířátku mluvíme. Zvířátka poznají na obrázcích, poznají je podle zvuku, poznají i obrysy.
 • Dokážeme rozdělit zvířátka do skupin podle toho, kde je můžeme potkat – domácí (na dvorku, na farmě, doma v bytě), zoo, vodní zvířátka, volně žijící zvířata apod.
 • Některá zvířátka umí děti i nakreslit.

Březen – město, vesnice, doprava

 • Povídání o městě – kde nyní žijeme, je větší než vesnice. Lidé bydlí spíše v panelácích a bytech. Lidé doma nemají moc zvířátek.
 • Povídání o vesnici – je menší, nejezdí zde MHD, lidé bydlí v domečcích a mají zahrádky – chovají zvířátka (už víme která) a pěstují ovoce a zeleninu.
 • Povídáme si o tom, jak cestujeme – tramvaj, trolejbus, auto, autobus, vlak, loď, letadlo, kolo, koloběžky, tříkolky apod.
 • Děti vědí, jak jednotlivé dopravní prostředky vypadají, poznají je na obrázcích, umí je napodobit. Vědí, kde a jak se prostředky pohybují.

Duben – jaro

 • Příroda se začíná probouzet k životu. Děti popisují, co se okolo nich děje. – rostou květiny, zpívají ptáčci apod.
 • Sledujeme počasí a všímáme si změn – sluníčko, modrá obloha, jasno, tepleji.
 • Už nenosíme tak teplé oblečení – proč?

Květen – příroda, zahrada, les

 • Děti vědí, co je čeká, když půjdou na procházku do lesa i na zahradu. Vyjmenuje rozdíly mezi lesem a zahradou – při hře v lese se můžeme snáz ztratit, někam spadnout, můžeme potkat zvířátko, které tam žije,…
 • Vědí, jaká zvířátka mohou v lese potkat. Učíme se zásady, jak se v lese chovat – chodíme potichu, dáváme pozor na to, co se kolem nás děje, nešlapeme na nic živého.
 • V lese může sbírat hřiby – naučíme se nejznámější zástupce, ale i květiny či listy.
 • Děti si vštěpují základy ekologické výchovy. Snaží se porozumět tomu, že my můžeme přírodě pomáhat – víme, na co jsou odpadkové koše, víme, co přírodě ubližuje apod.

Červen - hurá, jsou tu prázdniny, letní dny, radovánky, i loučení

 • Končí školní rok a některé děti nás opouští a od září nastupují do „velké školky“. Ostatním dětem vysvětlujeme, proč se s dětmi loučíme a co je po prázdninách čeká.
 • Charakterizujeme blížící se léto, pozorujeme počasí a vidíme citelnou změnu. Přizpůsobujeme se teplu i v oblékání – proč? / co nosíme?
 • Co znamenají letní radovánky – koupání, bazén, dovolená, tábory, kempování, grilování a opékání párků.
 • Všechna zvířátka už jsou probuzená a my je můžeme vidět všude kolem nás.
 • Začínají prázdniny – dětem vysvětlíme, co jsou prázdniny, co se o nich dělá, čeho je to přelom (školního roku) apod.