Ekologické výukové programy

Každý výukový program probíhá 2 hodiny. 1 hodina je teoretická a 1 hodina praktická. Mezi nimi je 15 minut přestávka na svačinu. S sebou si děti vezmou přezůvky, svačinu a pití.


Boudo, budko (sýkorník)

Výukový programy seznámí žáky s charakteristickými vlastnostmi řádu ptáci, jejich rozšířením a postavením v ekologickém systému. Informace o hnízdění ptáků v náhradním prostředí, výrobě, vyvěšování a údržbě budek. V pracovní části si děti v pracovních skupinách vyrobí sýkorník.

Cena: 55 Kč
Určeno pro: 2. - 7. třídaRecykláček

Výukový program žáky motivuje k zamyšlení nad otázkou: „Kam s odpadem?“. Žáci se seznámí s pojmem recyklace a pochopí význam třídění odpadu. V teoretické části si ujasní, co všechno je odpad, jak se třídí a jak se dá využít k dalšímu použití. V praktické části si dotvoří bavlněnou tašku, která jim bude pomůckou k třídění domácího odpadu.

Cena: 55 Kč
Určeno pro: 1. - 5. třídaKrmíš, krmím, krmíme (krmítka)

Program se věnuje informacím, kde a jak ptáci přezimují, co je v zimě ohrožuje. Vysvětlení významu a způsobu přikrmování, vlivu lidských sídel a velkých aglomerací. V praktické části si děti vyrobí v pracovních skupinách krmítka. Tento VP navazuje na program Boudo,budko.

Cena: 55 Kč
Určeno pro: 2. - 7. třídaUpeč třeba chleba

V tomto programu se žáci seznámí s historií zemědělství, různými druhy obilí, dozví se jak chleba vzniká a v praktické části programu si upečeme chleba.

Cena: 60 Kč
Určeno pro: 1. - 5. třída
Babiččin dvoreček

Výukový program děti seznámí s živočišnými a rostlinnými organisky, které se vyskytují v blízkosti lidí a lidských obydlí (rodinky zvířat, pěstování bylinek). V praktické části děti budou sázet bylinky nebo vyrábět voňavé sáčky (dle ročního období).

Cena: 60 Kč
Určeno pro: 1. - 5. třídaOd semínka po papír (ruční papír)

Program zaměřený na charakteristické znaky stromů a význam pro člověka. Popis výroby papíru a vlastní tvorba recyklovaného papíru.

Cena: 50 Kč
Určeno pro: 1. - 5. třída

Naše Slatina

Program seznámí žáky s obcí, ve které žijí, dozví se spoustu zajímavostí o historii a současném vývoji Slatiny. V kreativní části VP mají žáci možnost zhodnotit stávající a navrhnout nové využití prostor pro volný čas. Součástí VP je aktivita v terénu. Tento program je časově náročnější, trvá 180 min.

Cena: 60 Kč
Určeno pro: 2. - 5. třída
*Pro pedagogy nabízíme v rámci DVPP akreditované kurzy MŠMT. Zdravotník zotavovacích akcí a Hrátky se zvukem.