Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pobocky:fantazie:start [2020/01/31 16:11]
vaclav.hodulik [Přihlašování na letní tábory Fantázie]
pobocky:fantazie:start [2020/02/14 09:46] (aktuální)
zuzana.cervinkova
Řádek 7: Řádek 7:
 Výjimku mají tábory pro předškolní děti (od 3 do 6 let), které spouštějí přihlašování až 5. 2. 2020 Výjimku mají tábory pro předškolní děti (od 3 do 6 let), které spouštějí přihlašování až 5. 2. 2020
  
-Přihlášky on-line najdete ​na www.helceletka.cz/​fantazie ​ +Přihlášky on-line najdete ​v sekci [[http://www.helceletka.cz/​doku.php/​pobocky/fantazie/is/tabory|Tábory a pobytové akce]]. Přihlášení obdrží podrobnější informace. ​
-v sekci Tábory a pobytové akce. Přihlášení obdrží podrobnější informace. ​+