Provozní řád

Provozní řád Klubu Frikulín
Provozní doba:
pondělí až pátek, od 07:00 do 16:00 hodin.

Přihlášení dítěte

Věk dítěte pro přijetí je od 2 do 5 let.
• Zákonný zástupce je povinen vyplnit přihlášku, včetně prohlášení o zdraví dítěte, musí souhlasit s provozním řádem a zaplatit úhradu za hlídání.
Předání dítěte do klubu
• Zákonný zástupce předá dítě osobně lektorce, která má právo nepřijmout nemocné dítě.
• Zákonný zástupce nahlásí osobu, která bude dítě vyzvedávat, případně aktuální změny.
• Zákonný zástupce je povinen hlásit jakoukoliv nakažlivou nemoc, kterou má jeho dítě (např. neštovice, spála apod.)
Pobyt dítěte v klubu
• Dítě si s sebou přinese trvanlivou svačinu a pití, náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek, přezůvky, pracovní oblečení na výtvarné činnosti a na pobyt venku a vlastní ručník. Doporučujeme vše podepsat.
• Dítě do klubu nenosí cenné věci, žvýkačky, bonbóny a žádné nebezpečné předměty.
Provoz
• Provoz klubu zajišťují jedna až dvě lektorky dle počtu dětí.
• V případě nedomluvené či nepravidelné docházky je nutné si zjistit, zda je v požadovaný den v klubu volné místo.
• Pokud je dítě nemocné, musí ho zákonný zástupce odhlásit a to do 20 hodin předchozího dne (na všechny dny, kdy bude dítě nemocné).
V případě neomluvení je stanoven storno poplatek v ceně 3 hodin podle druhu permanentky.
Nečekaná ranní nevolnost omluvená do 9 hodin ráno je bez storno poplatku.
Platba
• Platba se provádí předem.
• Každý rodič si předplatí permanentku, z níž se mu odečítají hodiny, které dítě v Klubu Frikulín skutečně stráví.
• Cena permanentky se odvíjí podle počtu zakoupených hodin (viz ceník).

Denní režim
  • Pitný režim a případnou trvanlivou svačinku s sebou v batůžku, vždy podepsané, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky. Prosíme, nedávejte dětem žvýkačky, bonbony, čokoládu, malé hračky.
  • Každé dítě si vždy přinese osobní pomůcky, podepsaný ručník, který si vždy dle docházky odnáší. Polštářek - na odpolední blok s pohádkou. Převlečení dle zvážení rodičů na výtvarnou činnost. Podepsané oblečení, obutí.
  • Ve skříni v učebně můžete mít uloženy věci na převlečení (náhradní prádlo, specifické hygienické pomůcky) v přinesené podepsané plastové krabici s víkem.
  • Adaptační program pro nové zájemce probíhá denně.
  • Termín vlastního nástupu po osobní dohodě. Děti přijímáme i během školního roku.
Rezervace termínů
  • Klub přijímá děti bez známek nemoci. Při náhlé změně zdravotního stavu je rodič povinen převzít dítě i během dne do své péče.
  • Pokud chcete do Klubíku dítě mimořádně přivést (nad rámec pravidelně zvolených dnů), je to možné pouze po předchozí individuální domluvě. V takovém případě je možné ráno do Klubíku zavolat (do 8:30) a zjistit, zda je možné dorazit jako náhradník za dítě, které onemocnělo/nemohlo dorazit.
Omluva a nástup po nemoci

Dotazy na průběh vzdělávání vždy u konkrétního pedagoga v termínu dle domluvy.

  • Provozní a organizační záležitosti a omluvy:

Lenka Koláčková, tel. 775 659 313
Petra Tichá, tel. 604 183 474
Eliška Fleková, tel. 723 262 216
Karin Volfová, tel. 606 206 477
Zuzka Červinková, tel. 721 079 626
Ivana Bláhová, tel. 775 174 463 vedoucí pobočky

  • Pokud chcete do Klubíku dítě mimořádně přivést (nad rámec pravidelně zvolených dnů), je to možné pouze po předchozí individuální domluvě. V takovém případě je možné ráno do Klubíku zavolat (do 8:30) a zjistit, zda je možné dorazit jako náhradník za dítě, které onemocnělo/nemohlo dorazit.