Režim dne

  • 7:00 - 8:30- plánování docházky, prostor pro sdělení individuálních potřeb docházka. Příchod dětí - převlečené dítě dle povahy aktivity rodič doprovodí ke dveřím třídy a předá do péče lektorky . Herna s dozorem.
  • 8:30 - 9:00- angličtina, seznamování se s prvními slovíčky a jazykem celkově, tématické básničky a písničky.
  • 9:00 - 9:30- volná hra, zábava, děti si určují, co chtějí dělat, mohou si vyvrat z velkého množství hraček, her, logopedických pomůcek i herních koutků. Hru si řídí podle chuti. Získávají první zkušenosti se svými vrstevníky, učí se vzájemné spolupráci. Setkávají se s první kolektivní hrou.
  • 9:30 - 10:00- seznámení a vítání se, zpívánky, básničky, cvičeníčko
  • 10:15 - 11:00- výtvarná dílna
  • 11:00 - 12:00- procházka v okolí a hry na zahradě
  • 12:30 - 13:00- volná hra, odchod dětí, které jdou po obědě domů
  • 13:00 - 14:30- odpočinek s pohádkami
  • 15:00 - 15:30- odpolední výtvarná dílna
  • 15:30 - 16:00- individuální pracovní listy, hra, odchod dětí domů


Jednotlivé bloky mohou být přizpůsobeny momentální situaci a individuálním potřebám dětí a čas může být upraven dle situace. Příchod prosíme do 8:30 hodin, tak abychom se mohli s dětmi plně věnovat programu. Nejzašší hodina příchodu je 9:00, je možné přijít i později, ale docházku započítáme od 9:00 hodin. V případě, že jsou děti omluveny předem, např. kvůli návštěvě lékaře, jim bude docházka započítána až od reálné doby příchodu.