Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pobocky:frikulin:klub_frikulin:skolne [2019/05/16 13:48]
zuzana.cervinkova
pobocky:frikulin:klub_frikulin:skolne [2019/06/27 09:18] (aktuální)
zuzana.cervinkova [Ceny permanentek]
Řádek 8: Řádek 8:
  
 **První dvě hodiny v Klubíku jsou ZDARMA!** Teprve až se přesvědčíte,​ že se Vám u nás líbí a vyzkoušíte chvíli pobýt, koupíte si permanentku. \\ **První dvě hodiny v Klubíku jsou ZDARMA!** Teprve až se přesvědčíte,​ že se Vám u nás líbí a vyzkoušíte chvíli pobýt, koupíte si permanentku. \\
- ====== Ceny permanentek ​======+===== Ceny permanentek =====
  
-Ceny platné pro školní rok 2018/2019:+^Cena permanentky ^Počet hodin ^Cena za 1 hod. ^ 
 +| 800 Kč   | 10         |80 Kč | 
 +| 1 300 Kč   | 20         |65 Kč | 
 +| 2 100 Kč   | 35         |60 Kč | 
 +| 2 750 Kč   | 50         |55 Kč | 
 +\\
  
-**Permanentka 1.** : 800,- Kč....10 hodin....cena 1 hodiny je 80,- Kč. \\ +  ​* **Zvýhodněná sourozenecká permanentka:** 2 700 Kč na 60 hodin (hod/​45 ​)Tato permanentka ​je pro sourozence již odrostlých Frikulínků a dvojčata.
-**Permanentka ​2.** : 1300,​- ​....20 hodin....cena 1 hodiny je 65,- Kč. \\ +
-**Permanentka 3.** : 2100,- Kč....35 hodin....cena 1 hodiny je 60,- Kč. \\   +
-**Permanentka 4.** : 2750,- Kč....50 ​hodin....cena ​hodiny je 55,- Kč. \\ +
-**Permanentka 5.** : 3000,- Kč....neomezeně na jeden měsíc, od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 13:00 hodin....cena 1 hodiny ​je 30,- Kč. \\+
    
 +  * **Zvýhodněná měsíční permanentka:​** Pokud máte zájem, aby k nám Vaše dítě chodilo 5 dní v týdnu, rezervujte si **stabilní místo**. Je zvýhodněno i finančně. Za celotýdenní docházku platíte **3000Kč/​měsíc**. V této částce je započítána doba 08:00 – 13:00hod (1 hodina tedy vychází na 30Kč!). Pokud máte zájem i o odpolední hlídání, zde se připlácí 50 Kč/hod (jakýkoli čas strávený u nás po 13:00hod). Těchto míst je omezený počet a je vždy třeba se předem na této docházce domluvit. V případě nepřítomnosti (způsobené onemocněním nebo jiným závažným problémem) přesahující 70% se započítává pouze 150 Kč/den, kdy bylo dítě přítomno. Tato permanentka se nedá kombinovat s jinými typy permanentek.
  
-**Pokud máte zájemaby k nám Vaše dítě chodilo 5 dní v týdnurezervujte si stabilní místoJe zvýhodněno i finančně. Za celotýdenní docházku platíte 3000Kč/​měsíc. V této částce ​je započítána doba 08:00 – 13:00 hod.pondělí až pátek (1 hodina tedy vychází na 30Kč!). Těchto míst je omezený početPokud máte zájem ​o odpolední ​či brzkou ranní návšvu, zde se připlácí 50Kč/​hodina(jakýkoliv čas strávený u nás po 13hodině, či před 7. hodinou ráno). Těchto míst je omezený počet a je nutné se na takové docházce vždy předem domluvit**\\+Cena permanentky zahrnuje každodenní pestrý program výtvarnýkeramický, hudební, sportovnílogopedickýK dispozici ​je velká škála pomůcekvýtvarného materiálu, hudebních nástrojů, využití cvičebních a rehabilitačně relaxačních pomůcekFrikulínci využívají ​keramickou a výtvarnou dílnu, cvičnou kuchyňku a prostory ​locvičny. 
 +V ceně permanentek není zahrnuta trvanlivá svačinakterou si děti nosí samy z domu
  
-Cena permanentky zahrnuje každodenní pestrý program výtvarný, keramický, hudební, sportovní, logopedický. K dispozici ​je velká škála pomůcek, výtvarného materiálu, hudebních nástrojů, využití cvičebních a rehabilitačně relaxačních pomůcekFrikulínci využívají i keramickou a výtvarnou dílnu, cvičnou kuchyňku a prostory tělocvičny.  +Školné ​je splatné vždy **předem převodem na účet** Po přihlášení se vám budou zaslány platební údaje spolu s přihláškou na váš email.
-V ceně permanentek není zahrnuto pití a trvanlivá svačina, kterou si děti nosí samy z domu\\+
  
  
  
  
 +
 +===== Ceny permanentek platné od 1. 9. 2019=====
 +
 +^Cena permanentky ^Počet hodin ^Cena za 1 hod. ^
 +| 900 Kč   | 10         |90 Kč |
 +| 2 000 Kč   | 30         |67 Kč |
 +| 3 000 Kč   | 50         |60 Kč |
 +\\
 +
 +  * **Zvýhodněná sourozenecká permanentka:​** 2 750 Kč na 50 hodin (1 hod/55 Kč). Tato permanentka je pro sourozence již odrostlých Frikulínků a dvojčata.
 + 
 +  * **Zvýhodněná měsíční permanentka:​** Pokud máte zájem, aby k nám Vaše dítě chodilo 5 dní v týdnu, rezervujte si **stabilní místo**. Je zvýhodněno i finančně. Za celotýdenní docházku platíte **3500Kč/​měsíc**. V této částce je započítána doba 08:00 – 13:00hod. Těchto míst je omezený počet. V případě nepřítomnosti (způsobené onemocněním nebo jiným závažným problémem) přesahující 70% se započítává pouze 180 Kč/den, kdy bylo dítě přítomno. Tato permanentka se nedá kombinovat s jinými typy permanentek.
 +
 +Cena permanentky zahrnuje každodenní pestrý program výtvarný, keramický, hudební, sportovní, logopedický. K dispozici je velká škála pomůcek, výtvarného materiálu, hudebních nástrojů, využití cvičebních a rehabilitačně relaxačních pomůcek. Frikulínci využívají i keramickou a výtvarnou dílnu, cvičnou kuchyňku a prostory tělocvičny.
 +V ceně permanentek není zahrnuta trvanlivá svačina, kterou si děti nosí samy z domu. 
  
 Školné je splatné vždy **předem převodem na účet** . Po přihlášení se vám budou zaslány platební údaje spolu s přihláškou na váš email. Školné je splatné vždy **předem převodem na účet** . Po přihlášení se vám budou zaslány platební údaje spolu s přihláškou na váš email.