Kontakty

Frikulín
Gromešova 1
621 00 Brno-Řečkovice

Ivana Bláhová
vedoucí pobočky
výukové programy, moderní výtvarné kroužky pro děti keramika, rukodělné dílny pro veřejnost

775 174 463
frikulin@helceletka.cz


Zuzana Tušková
Klub Frikulín pro děti od 2 let
kroužky angličtiny pro předškoláky, kroužky vaření

721 079 626
tuskova@helceletka.cz


Mgr. Karin Volfová
Klub Frikulín, kroužky pro rodiče s dětmi
hudební a sportovní kroužky pro předškoláky

606 206 477
volfova@helceletka.cz


Eliška Fleková
kroužky pro rodiče s dětmi
pohybové kroužky pro mladé slečny

723 262 216
flekova@helceletka.cz


Mgr. Lenka Koláčková
Klub Frikulín, hudební kroužky
kroužky pro rodiče s dětmi do 2 let

775 659 313
lenka.kolackova@helceletka.cz


Mgr. Petra Tichá
Klub Frikulín
kroužky angličtiny pro školáky a předškoláky

604 183 474
ticha@helceletka.cz


Mgr. Karla Ševelová
dramatická výchova

723 473 608
sevelova@helceletka.cz


Matěj Bláha
kreativní a výtvarné kroužky pro školáky i předškoláky
klubovny

775 389 299
blaha@helceletka.cz


Helena Vévodová
mažoretky

720 214 992
vevodova@helceletka.cz