Kdo jsme a co děláme

Přírodovědná stanice Kamenačky je jedno z nejspecifičtějších pracovišť našeho DDM. Je to raritní a specifické odborné zařízení určené pro zájemce o přírodovědu, chovatelství (zejména teraristiku), ekologii a přírodní zahrady. Pro děti a mládež nabízíme pravidelné zájmové kroužky, v době prázdnin pořádáme příměstské tábory s přírodovědně-turistickým zaměřením. Pro kolektivy z MŠ, ZŠ, SŠ a G pořádáme výukové a výtvarné programy a tématické exkurze. Dlouhé zimní večery spestřujeme cyklem promítání fotografií z cest a řadou rukodělných dílen. Na Ukázkové přírodní zahradě stanice pořádáme osvětové a kulturní akce pro veřejnost. Pracovníci stanice poskytují také poradenskou a konzultační činnost v oblastech přírodovědy, chovatelství a ekologie.

Několik vybraných sobotních dnů v roce pořádáme návštěvní a prohlídkové dny pro širokou veřejnost.

Chováme více než 90 druhů živočichů, především plazů a obojživelníků, ale i savců, ptáků, ryb a bezobratlých. Naše zvířata

Přírodovědné stanice byla jako biologická základna byla předána do užívání 14.října 1967. Nová budova stanice s novým tropickým skleníkem byla předána do užívání 25.května 2017.

Fotogalerie Přírodovědné stanice:stanice