Rekonstrukce Přírodovědné stanice Kamenačky

Dlouhodobě zamýšlená rekonstrukce Přírodovědné stanice nabývá reálných rozměrů.

Demolice starých budov stanice byla skončena v prosinci 2015.

Leden 2016: Novostavba budov byla zahájena 6.ledna 2016 převzetím staveniště zhotovitelem. Stavbu provádí firma G&G Building. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele interiéru stanice.

Únor 2016: Vyhloubena je základová jáma, připravuje se založení základů budoucí budovy.

Březen 2016: Je hotova základová deska budovy, probíhá stavba podzemního patra.

Květen 2016: Budova stanice má hotovy obvodové zdi a nabyla tak svého objemu. Skleník má dokončeny obvodové základové zdi.

Červen 2016: Dokončeny stropy. Hotovo koryto potoka ve skleníku.

Červenec 2016: Hrubá stavba je před dokončením, realizují se vnitřní instalace. Připravuje se montáž samotného skleníku.

Srpen 2016: Skleník dostal konstukci. Dokončuje se chodník ve skleníku a pak začne realizace samotné tropické expozice.

Září 2016: Vzhledem k podstatnému porušení smlouvy zhotovitelem před dokončením stavby Jihomoravský kraj od smlouvy odstoupil, dokončením byl pověřen odbor investic JMK. Práce na stavbě pokračují dále. Dokončuje se střecha budovy a vnitřní dokončovací práce. Ve skleníku započaly interiérové práce na expozici.

Říjen 2016: Pokračují práce uvnitř budovy (instalace elektro, topení, sanita atd…). Zhotovuje se fasáda budovy. Ve skleníku se pracuje na hydroilozacích potoka a jezírek, základech terárií. Modelují se umělé stromy a vodopád.

Listopad 2016: Začátkem měsíce začaly práce na venkovních úpravách.

Prosinec 2016: Základní práce na venkovních úpravách jsou hotovy. V budově jsou dokončeny hlavní instalace. V průběhu ledna proběhnou drobné dokončovací práce a odzkoušení.

Leden, únor 2017: Dokončení stavebních úprav v budově. Zahájení montáže vybavení. Ve skleníku probíhá zkoušení a ověřování řízení klimatu. Pracovníci stanice začali s osazováním skleníku stromy a rostlinami.

Březen 2017: Probíhá zkušební provoz skleníku s prvními živočichy, pokračuje osazování skleníku. Na zahradě se dokončují práce na jejím uvedení do původního vzhledu. Připravuje se kolaudace nové budovy, pokračují práce na interiérech budovy.

Květen 2017: Budova je zkolaudována a je zahájen zkušební provoz. Probíhají realizace expozic a terárií, akvarijní expozice apod. Dokončují se venkovní úpravy jezírka včetně osázení.

Stavbu nové stanice hradil ze svého rozpočtu náš zřizovatel: Jihomoravký kraj.