Přírodovědná stanice Kamenačky

Nabídka exkurzí pro skupiny (tábory a jiné organizované skupiny) během letních prázdnin. Informační letáček zde.

Aktuální informace 25.5.2017

V průběhu května se podařilo, za vydatné pomoci dětí z kroužků a studentů na praxi, úspěšně a beze ztrát přestěhovat a ubytovat naše zvířata z azylu ve škole do nových prostor Přírodovědné stanice v původním areálu.

25. května se uskutečnilo slavnostní otevření nové stanice za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a dalších pozvaných hostů.

V červnu bude probíhat úprava expozice kajmanů a vodopádu. Dále budou pokračovat práce na realizaci terárií v budově, realizace peřeje na venkovním potoku a další výsadba.

Vzhleden k množství dokončovacích prací a aklimatizaci zvířat je první Prohlídkový den pro veřejnost stanoven na 9.září 2017. Bližší informace včas zvěřejníme.

Nové zvířátko: v tropickém skleníku se úspěšně zabydlel dravý ještěr Varan skvrnitý (Varanus salvator).

Letní příměstské tábory 2017

Všechny příměstské tábory proběhnou na nové stanici. Termíny:

  • I. 10.7. až 14.7. volná místa
  • II. 17.7. až 21.7. obsazeno
  • III. 21.8. až 25.8. volná místa
  • IV. 28.8. až 1.9. obsazeno

Informace a přihlášky na vyžádání emailem.

.