Výukové programy

Do nové stanice jsme aktualizovali nabídku výukových programů.

Tématické exkurze

V průběhu roku pořádáme pro školní kolektivy tématické exkurze do ZOO Jihlava a Vyškov – cena při zcela naplněném autobusu cca 300,- Kč na žáka. Lze také objednat výlet do Vídně – ZOO Schoenbrunn nebo Haus des Meeres Vídeň, cena obou orientačně cca 650,- pro dítě v závislosti na kurzu eur. Více informací na vyžádání.