Výukové programy

Obecné informace

Termín a čas programu je nutné rezervovat předem, telefonicky 775 739 995 nebo prostřednictvím emailu kamenacky@helceletka.cz. Cena programu je 60,- Kč za žáka (pro 16-30 žáků), skupiny do 15 žáků platí paušální poplatek 900,- Kč. Cena Výukové exkurze bez kontaktu se zvířaty je 50 kč/dítě a důchodce, 60/kč dospělí, pedagogický doprovod zdarma, skupina do 15 dětí paušál 750,- Kč.

Nabídka Výukových programů

Výuková exkurze (určeno pro MŠ, ZŠ, gymnázia a SŠ, VŠ, družiny a jiné kolektivy). Stanice chová více než 60 druhů zvířat. Pedagog může využít skladbu živočichů a jejich prostředí tak, aby byl výklad co největším přínosem pro právě probírané učivo - zoologický systém, zoogeografie, ekologie a biotopy, veterinární hlediska apod. V průběhu exkurze není umožněn kontakt se zvířaty. Lze využít i pro jiné kolektivy než školní, pro menší kolektivy u tohoto programu neplatí paušál.

Úvod do zoologie (MŠ, ZŠ, SŠ a G.) Rozdělení živočišné říše, názorné ukázky bezobratlých a všech tříd obratlovců, přímý kontakt s živočichy. Přizpůsobeno věku žáků.

Obojživelníci a plazi (2.stupeň ZŠ, gymnázia). Názorné srovnání zástupců těchto živočišných tříd z hlediska morfologie, způsobu života, rozmnožování a etologie. Bezprostřední kontakt s živými zvířaty.

Hlodavci a ostatní savci (ZŠ, gymnázia) Program zaměřený na nejpočetnější řád třídy savců. Názornost a kontakt s živými zástupci řádu hlodavců. Doplněno o přehled ostatních savčích řádů.

Členovci (od 6.tříd ZŠ). Stavba těla a způsob života zástupců členovců. Rozmnožování a vývin, názorné živé příklady.

Vodní svět ( 1.a 2. stupeň ZŠ, gymnázia). Biotop potoka, život v jezírku - sezonní (květen, červen, září, říjen). Rostliny a živočichové vázaní na vodu, poznávání zástupců, pochopení vztahů. Vegetace, naši obojživelníci. Probíhá na zahradě stanice u potoka, bažinky a jezírka, v případě špatného počasí náhradní varianta v učebně. Vhodné i jako laboratorní cvičení v rámci výuky biologie a ekologie – terénní cvičení. Nejvhodnější termín duben až květen.

Mizející pralesy ( 9.třídy ZŠ, gymnázia). Program zaměřený na globální ochranu životního prostředí. Je spojený s promítáním originálních fotografií, které provedou žáky atraktivním světem tropických deštných lesů, seznámí je se zástupci tropické fauny a flory, s provázaností vztahů a problematikou ochrany těchto nepostradatelných biotopů. Některé rostliny a zvířata si žáci budou moci prohlédnout na vlastní oči v tropickém skleníku stanice. Vhodné pro zimní období.

Chameleon Leon, Žabka kuňkalka nebo Hadi hladí (určeno pro MŠ, 1-2 třída ZŠ). Programy pro předškoláky s živým zvířátkem dle tématu v bezprostředním kontaktu a tématickou rukodělnou činností. Děti si odnesou tématické výrobky.