Kontakty

Kominíček
areál mateřské školy
Absolonova 20a
624 00 Brno-Komín

Šárka Lokajová
vedoucí pobočky
klub Pastvinka, kroužky pečení
výtvarné kroužky s keramikou

606 110 970
kominicek@helceletka.cz


Helena Vévodová
klub Pastvinka
mažoretky
hudební a pohybové kroužky pro děti s rodiči

720 214 992
vevodova@helceletka.cz