Režim dne

8.00 - 9.00 plánování docházky, převlečené dítě rodič doprovodí ke dveřím třídy a předá do péče Pastvinky. Herna s dozorem.


  • 9.00 - 9.45 výuka v blocích I. - všestranný rozvoj dle individuálních potřeb a zájmů, bloky výtvarné, hudební + pohybové, logopedické výchovy, výukové hry
  • 10.15 - 10.25 případný odchod/příchod
  • 10.30 - 12.30 výuka v blocích II. – výukové pásmo dle ŠVP, dle počasí a momentální situace pobyt venku
  • 12.45 - 13.00 odchod domů, příchod
  • 13.00 - 14.45 výuka v blocích III. - Hajaja vypráví, rozvoj řeči a smyslového snímání, logické hry
  • 15.00 - 16.00 odchod


Jednotlivé bloky mohou být přizpůsobeny situaci a individualizovaným potřebám dětí a čas může být s posunem.

Rodič vždy volí dle potřeb dítěte, s pravidlem: bloky nepřesahují u jednotlivého dítěte dle denní docházky max. 3 hodiny. Rodič může volit výuku v blocích I. – III.