Program dne

Blok „Hrajeme si“
Děti přicházejí, vítáme se, umýváme si ruce a každý si vybírá své místečko. V této době si děti mohou zvolit, jakou formu hry chtějí (plastelína, malování, puzzle, knížky, hračky apod.). Děti se snažíme vést k vlastní kreativní činnosti. Děti se nenásilnou formou učí hrát si pospolu a rozdělovat si jednotlivé role při hře (př. paní doktorka, pacient).
Blok „Cvičíme a zpíváme si “
Cvičíme a zpíváme pro radost. Společně si řekneme uvítací básničky a protáhneme se. Hrajeme na hudební nástroje a zpíváme Cvičení je vždy motivované na téma, kterému se v průběhu určité doby věnujeme (viz. ŠVP.)
Blok „Tvoříme “
Děti rozdělíme do dvou skupin. První skupina jde do výtvarné dílny, kde obstarává program paní učitelka (výtvarnice). Druhá polovina dětí má buď činnost v prostorách herny. Buď čteme pohádku, zpíváme, jsme na písku anebo děláme cokoli jiného, co společně vymyslíme.
Blok „ V říši pohádek“
Děti si s lektorkami prohlíží pohádkové knížky, ocitají se v loutkovém divadle jako diváci nebo jsou přímými účastníky některé z pohádek při jejím dramatickém zpracování. Také skládáme puzzle nebo procvičujeme tvary, barvy apod. za pomoci knížek s magnetkami.
Blok „Rozvíjíme dovednosti“
Blok je zaměřen na grafomotorická cvičení, procvičování jazýčků pomocí logopedických cvičení a rozvíjení kreativity prostřednictvím rukodělných prací.

8.00 - 9.00 - převlečené dítě rodič doprovodí ke dveřím třídy a předá do péče Pastvinky. Herna s dozorem.

  • 9.00 - 9.45 výuka v blocích - všestranný rozvoj dle individuálních potřeb a zájmů, bloky výtvarné, hudební + pohybové, logopedické výchovy, výukové hry
  • 10.15 - 10.25 případný odchod/příchod
  • 10.30 - 12.30 výuka v blocích – výukové pásmo dle ŠVP, dle počasí a momentální situace pobyt venku
  • 12.45 - 13.00 odchod domů, příchod
  • 13.00 - 14.45 výuka v blocích - Hajaja vypráví, rozvoj řeči a smyslového snímání, logické hry

Jednotlivé bloky mohou být přizpůsobeny situaci a individualizovaným potřebám dětí a čas může být s posunem.

Rodič vždy volí dle potřeb dítěte, s pravidlem: bloky nepřesahují u jednotlivého dítěte dle denní docházky max. 3 hodiny. Rodič může volit výuku v blocích I. – III.