Ceník

Cena hlídání se odvíjí od zakoupené permanentky. Můžete si vybrat jednu ze čtyř permanentek podle Vaší potřeby. Permanentky se liší jednak v celkové ceně, ale také v hodinové sazbě (viz. ceník). V klubu platíte pouze dobu, kterou Vaše dítě u nás skutečně stráví. Poctivě zapisujeme příchod i odchod dítěte a hodiny Vám postupně odepisujeme z Vaší předplacené permanentky. Jakmile se blíží předplacené hodiny ke konci, budete upozorněni a požádáni o zaplacení nové. V případě zájmu vám zašleme scan permanentky.

Permanentka platí dva měsíce. Smluvené dny, kdy vaše dítě nemůže přijít, si můžete po domluvě s námi nahradit jiný den. Platnost permanentky se dá prodloužit, ale pouze ze závažných důvodů.

První návštěva je zdarma! Teprve až se přesvědčíte, že se Vám u nás líbí a vyzkoušíte u nás chvíli pobýt, koupíte si permanentku.

Ceny permanentek:

900 Kč, tj. 10 hod, 90 Kč/ 1 hod
2 000 Kč, tj. 30 hod, 67 Kč/1 hod
3 000 Kč, tj. 50 hod, 60 Kč/1 hod

Zvýhodněná permanentka: Pokud máte zájem, aby k nám Vaše dítě chodilo 5 dní v týdnu, rezervujte si stabilní místo. Je zvýhodněno i finančně. Za celotýdenní docházku platíte 3 500Kč / měsíc. V této částce je započítána doba 08:00 – 13:00 hod. Pokud máte zájem i o odpolední hlídání, zde se připlácí 55 Kč / hod (jakýkoli čas strávený u nás po 13:00). Těchto míst je omezený počet. V případě nepřítomnosti (způsobené onemocněním nebo jiným závažným problémem) přesahující 70% se započítává pouze 180 Kč/den, kdy bylo dítě přítomno. Tato permanentka se nedá kombinovat s jinými typy permanentek.
Zvýhodněná sourozenecká permanentka: 2 750 Kč na 50 hodin (1 hod / 55 Kč). Tato permanentka je pro sourozence, kteří do klubu dochází současně.

V ceně permanentek není zahrnuto jídlo. Ostatní potřeby, výtvarný materiál jsou v ceně.