Pastvinka

Klub pro předškolní děti od 2 do 5 let, kteří se těší na pobyt v kolektivu. Výuka pomocí bloků sestavena do zájmových aktivit je přípravou na MŠ.

Přihlašování

  • online v sekci kroužky
  • po přihlášení Vám zašleme v.s. k platbě a vše potřebné.
  • každý si může vybrat docházku a pernamentku dle svých potřeba a dle kapacity zařízení.
  • veškerá specifika prosíme písemnou formou.
  • k přihlášce je nutno doložit potvrzení od dětského lékaře (zdravotní způsobilost k docházce, očkování).

Přijímáme děti i během školního roku.

Program respektuje věk, individuální a vývojové schopnosti dětí.Děti získávají postupně jistotu v novém prostředí, učí se všestranným dovednostem. Osvojují si nové poznatky hrou, upevňují hygienické a stravovací návyky a sebeobsluhu. Program je koncipován do pěti bloků, jejichž součástí je výtvarná, hudební, jazyková, pohybová, všeobecný rozvoj. Jednotlivé bloky se prolínají dle vzdělávacích potřeb dětí.

Podporujeme přirozený tělesný rozvoj, osobní úspěch ve vzdělání. Aktivní rozvoj a učení usnadní a připraví dítě na další vzdělávací etapu.